1.12.14

 

RPIS-MEN

 

Kasutusjuhend

AUTORISEERIMATA KASUTAJASisukord

1        Üldosa

1.1     Rakendus

1.2     Sisselogimine ja väljalogimine

1.3     Kontaktandmete muutmine

1.4     Üldised otsingud ja andmed

1.4.1  Kiirloendid

1.4.2  Planeeringute otsing

1.4.3  Menetluse andmestik

1.5      Kaart

 

1      Üldosa

 

Kõik kasutajad saavad teostada päringuid ja vaadata menetluste andmestikku.

Sisseloginud kasutaja saab ka esitada taotlust detailplaneeringu algatamiseks, jälgida endaga seotud taotlusi ja menetlusi, tellida ja jälgida süsteemiga seotud teavitusi ning esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute menetlemise käigus.

 

1.1     Rakendus

 

Rakendus on kättesaadav:

rpis.ee

 

1.2     Sisselogimine ja väljalogimine

 

Kui soovitakse lisaks päringutele  teostada süsteemis tegevusi ja jälgida isikuga seotud andmestikku, siis tuleb süsteemi sisse logida.

 

Siseneda saab kas ID kaardiga/ digi ID-ga või Mobiil-ID-ga.

 

Peale sisenemist kuvatakse isiku andmed ja roll 'Kodanik'  ekraani päises.

 

Väljalogimiseks kasutatakse linki 'Logi välja'.

 

1.3     Kontaktandmete muutmine

 

Isiklike andmete (telefon, e-maili aadress) muutmiseks kasutatakse linki 'Minu seaded'.

 

Kasutajale kuvatakse tema nimi, isikukood ja millistes rollides ta on süsteemi kasutanud. Muudatuste salvestamiseks tuleb vajutada nuppu 'Salvesta'

 

 

1.4     Üldised otsingud ja andmed

 

Kõigis rollides on kasutajale kättesaadavad erinevates olekutes menetluste kiirotsingud menüüpunktides 'Üldplaneeringud' ja 'Detailplaneeringud'  ja detailsem otsing 'Planeeringute otsing'.

 

1.4.1  Kiirloendid

 

Üldplaneeringute ja detailplaneeringute kiirloendites kuvatakse kasutajatele planeeringute menetlused menetlusetappide ja aktiivse toimingu alusel.

 

Menetluse hetkeolekute alusel kuvatakse kasutajale:

·         Algatatud planeeringud

·         Algatamisest keeldutud

·         Vastu võetud planeeringud

·         Vastuvõtmisest keeldutud

·         Kehtestatud planeeringud

·         Kehtetuks tunnistatud

 

Avalikustamisega seotud toimingute kestmise ajal kuvatakse selle toiminguga menetlused avalikustamise kiirloendites.

·         Eskiisi avalikustamine

·         Avalikud väljapanekud

·         Avalik arutelu

 

 

Igast loendist kuvatakse kõik süsteemis selles olekus/ aktiivse toiminguga planeeringute menetlused.

 

Kasutaja saab otsingut ka piirata, kiirloendites on standardotsingutingimused.

 

 

Loendit saab piirata:

·         KOV (loendis kuvatakse RPIS-ga liitunud KOV-d)

·         Planeeringu number (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

·         Planeeringu nimetus (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

 

Kui soovitakse otsida detailsemalt, siis tuleks kasutada selleks planeeringute otsingut (vt. 1.4.2 .)

Planeeringu numbri lingilt saab vaadata menetluse andmestikku (vt. 1.4.3.)

 

1.4.2  Planeeringute otsing

 

 

 

Otsida saab järgmiste andmete alusel:

·         KOV (loendis kuvatakse RPIS-ga liitunud KOV-d)

·         Planeeringu number (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

·         Planeeringu nimetus (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

·         Asukoht  (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

·         Liik (valik kas detailplaneeringus või üldplaneeringud)'

·         Olek (valik olekute loendist) 

·         Taotleja nimi (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

·         Algatamise kuupäevade vahemik

·         Algatamise otsus (võimalik osaline sisestus, otsitakse otsuse nimest ja numbrist sisalduvuse alusel)

·         Vastu võetud  kuupäevade vahemik

·         Vastuvõtmise  otsus (võimalik osaline sisestus, otsitakse otsuse nimest ja numbrist sisalduvuse alusel)

·         Kehtestamise kuupäevade vahemik

·         Kehtestamise otsus (võimalik osaline sisestus, otsitakse otsuse nimest ja numbrist sisalduvuse alusel)

·         Koostaja (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel planeeringu koostaja nimetusest)

 

Kuupäevi saab kas sisestada või valida kalendrist

 

 

Otsingu tulem on samasugune nagu kiirloendites.

Planeeringu numbri lingilt saab vaadata menetluse andmestikku (vt. 1.4.3.)

 

1.4.3  Menetluse andmestik

 

Planeeringu menetluse andmestik kuvatakse eraldi TAB-del.

 

Vaikimisi on avatud üldandmed. Lehe päises kuvatakse ka planeeringu liik ja number. Igal lehel kuvatakse tagasi loendisse liikumise võimalus ja võimalus vaadata menetlusega seotud ruumiandmeid, samuti menetlusega seotud dokumendid. Dokumente on võimalik otsida nimetuse alusel (osalise otsingu võimalus, otsitakse sisalduvuse järgi), sisestus mõjub koheselt loendile. Kui soovitakse näha kõiki dokumente, siis tuleb tühjendada otsingutingimus.


 

 

 

Toimingud andmestikus kuvatakse menetlustoimingud.

 

 

Asukoht andmestikus on menetluse asukohaga seotud andmed- aadress, planeeringuala suurus, katastriüksused.

Saab kuvada ala kaardil.

 

 

Muud andmed kajastavad planeeringu eesmärki ja planeeringuga kavandatava lühikirjeldust.

 

 

Otsustused kuvavad menetlusetappide otsustuste andmed.

 

Ettepanekud/ Vastuväited kuvavad menetlemise käigus esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid ja KOV seisukohta neile.

 

1.5     Kaart

 

Kasutaja saab avada kaardiliidese ja teostada seal üldisi otsinguid.

 

Kaart avatakse eraldi aknas. Võimalikud toimingud kaardil ja kogu info ruumiandmete halduse kohta on leitav kaardiakna menüüst Abi alt.