1.12.14

 

RPIS-MEN

 

 

Kasutusjuhend

 

KOOSKÕLASTAJA

 

Sisukord

1        Üldosa. 3

1.1     Rakendus 3

2        Kooskõlastused. 4

2.1     Kooskõlastuse otsuse sisestus 5

2.2     Kooskõlastuse otsimine. 8

 

1      Üldosa

Kõik kasutajad saavad teostada päringuid ja vaadata menetluste andmestikku.

Kooskõlastava asutuse kasutajale avaneb peale sisselogimist ja kooskõlastaja rolli valimist menetlusega seotud menüü.

Üldosa kirjeldus on toodud autoriseerimata kasutaja  kasutusjuhendis. Siin juhendis keskendutakse kooskõlastaja tegevustele.

 

1.1     Rakendus

 

Rakendus on kättesaadav

rpis.ee

Peale sisselogimist avatakse kodaniku vaade.

 

 

 

Kooskõlastaja tegevuste jaoks tuleb rollidest valida kooskõlastaja roll.

Kui seda valikut ei teki, siis tuleb pöörduda oma asutuse administraatori poole, et antud kasutajale oleks tekitatud RPIS kooskõlastaja  roll AAR-s.

 

 

2      Kooskõlastused

 

Kui menetlus saadetakse kooskõlastusele, siis saadetakse kooskõlastava asutuse üldmeilile ka vastav informatsioon.

 

Kooskõlastaja rollis tuleb valida menetlus, millele kooskõlastust on vaja anda menüüpunktist 'Kooskõlastuse ootel'.

 

Avatakse loend, millele valitud asutuse kooskõlastust oodatakse (vaikimisi piirang on 'Otsuseta'. Vajadusel saab piirata loendit KOV, asukoha, menetluse numbri (võimalik osaline sisestus) alusel.

 

 

2.1     Kooskõlastuse otsuse sisestus

 

Otsuse sisestuseks tuleb menetlus valida tegevuslingist 'Vali'.

 

Avatakse menetluse andmestik, kasutaja saab vaadata menetluse erinevaid aspekte ja dokumente ning sisestada otsuse.

 

 

Otsuse sisestamisel saab lisada dokumente (vajadusel mitu dokumenti).

 

Dokumendi lisamisel nupust 'Lisa dokument' avaneb võimalus laadida üles dokument või kopeerida link dokumendihaldusele.

 

Dokument kuvatakse kooskõlastuse juures ja ka menetluse dokumentide loendis.

Vajadusel saab lisada mitmeid dokumente.

 

 

Otsuse tegemiseks on nupud 'Kooskõlastan'  ja 'Ei nõustu'.

Mittenõustumise korral on kohustuslik sisestada märkuse lahtrisse mittenõustumise põhjendus. Kui see on sisestamata, siis annab süsteem vastava veateate:

 

 

 

 

Peale otsuse tegemist kuvatakse menetluse andmestik.

 

2.2     Kooskõlastuse otsimine

Sama loend, kus vaikimisi kuvati kooskülastuse ootel menetlused, võimaldab ka kasutaja asutuse poolt antud kooskõlastusi.

Selleks tuleb otsingus muuta välja 'Otsus' sisu -  kas valida '-' (kuvatakse kõik menetlused) või 'Nõus' või  'Ei ole nõus'.

 

Loendis kuvatakse ka otsus, otsuse sisu ja KOV seisukohta saab näha , valides menetluse tegevuslingist 'Vali'.  (menetluse enda andmestikku näeb  menetluse numbri lingist valides).

 

 

Valides  menetluse, kuvatakse kooskõlastuse andmed: