5.03.18

Ruumilise planeerimise infosüsteem - RPIS

 

Infosüsteem võimaldab veebiplatvormil planeeringute alast suhtlemist kodaniku ja omavalitsuse vahel. Kodanikule võimaldab platvorm planeeringute algatamist ning KOV planeeringute vaatamist ja päringute esitamist. Ametnikule on lahendusse integreeritud planeeringute menetlus ja planeeringu ruumiandmete haldus.

Rakendus on kättesaadav: rpis.ee

Infosüsteemi majutab ja haldab Andmevara AS. 

Infosüsteemi tellija ja omanik on Rahandusministeerium.

KOVIT - KOV Ruumiline planeering

Informatsioon ruumilisest planeerimisest Rahandusministeeriumi kodulehel.